משרד הבריאות מר עוזי קרן מזכיר ועדת פרוייקטים 03-6967184/3
משרד העבודה והרווחה גב' פאני יוז מנהלת אגף תכנון ופיתוח מוסדות 02-6708111
מרכז משען מר פיני גביש מנכ"ל ב"א רמת אפעל 03-6413211
עזרה למרפא- ב"ב מר שלמה פרידמן מנהל פרויקט בתכנון של מוסד הרב פיהרר לפגועי מוחין, וסיעודיים. 03-5777000
052-733071
עמוד 1 מתוך 5
2007 © כל הזכויות שמורות English | יצירת קשר | המלצות | פרויקטים | אודות המשרד